U-PLAST

U-PLAST

MGTS logo
EU logo
NOO logo

 

 

 
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih
(JR NOO OPO 2022)

 

 

V okviru razpisa JR NOO OPO 2022, ki je sofinanciran iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, smo v podjetju U-PLAST d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev tehnološke linije v Lendavi za proizvodnjo EKO OŽEMALNIKA BPA FREE«.

Končni prejemnik: U-PLAST, projektni management d.o.o., Velika Polana 111, 9225 Velika Polana

Skupna vrednost projekta: 1.321.565,00 EUR (z DDV).

  • Višina financiranja iz mehanizma za okrevanje in odpornost: 500.000,00 EUR.
  • Višina financiranja iz lastnih sredstev: 821.565,00 EUR.

Opis projekta:

Cilj projekta je razširitev zmogljivosti podjetja U-PLAST d.o.o. v Poslovni enoti v Lendavi.

Namen projekta je nakup nove tehnološke linije za proizvodnjo eko ožemalnika BPA free. Podjetje nabavlja stroj za brizganje plastike, ki je v skladu z najsodobnejšo BAT tehnologijo, je energetsko učinkovit ter omogoča prihranke energije in materiala.  Z investicijo bo podjetje U-PLAST d.o.o. pričelo s proizvodnjo novega izdelka – eko ožemalnika BPA free.

Podjetje nabavlja stroje, ki so v skladu z najsodobnejšo BAT tehnologijo (Best available technology – najboljša razpoložljiva tehnologija, ki je najsodobnejša in najproduktivnejša te vrste v Evropi in na svetu), so energetsko učinkoviti, omogočajo prihranke barvila za nad 40% in energije za nad 50%. Nova investicija v visoko tehnološko linijo za brizganje plastike omogoča izdelavo najzahtevnejših proizvodov, ki jih podjetje dobavlja ali vgrajuje v različne izdelke.

Časovnica izvedbe projekta je od 01. 08. 2022 do 31. 12. 2023.

Vir financiranja: Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer v okviru razvojnega področja C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicije C: Subvencije v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »NextGeneration EU«.

Povezave:
Portal Načrta za okrevanje in odpornost
Portal Evropska sredstva